EFLA i Sverige

Våra tjänster i Sverige riktar sig i huvudsak till elnätsägare, entreprenörer och konsulter inom region- och stamnät. Från första förstudie av nätkapacitet till entreprenadbesikning.

EFLA AB

EFLA är en välskött och lönsam teknikkonsultkoncern med 500 konsulter och verksamhet í 6 länder med huvudkontor på Island. Verksamheten är internationell och kompetensen byggs på utmanande och komplexa projekt med lösningsinriktade och resultatorienterade medarbetare.

EFLA etablerades 2008 genom ett sammangående mellan fyra mindre konsultföretag, där Linuhönnun (etablerat 1979) var ett av företagen.

EFLA har bland annat projekterat kraftledningar i Sverige, Island, Norge, Finland, Grönland, Polen, Frankrike, Uganda och Burkina Faso.

EFLA AB | Sverige
Adress: Löfströms allé 5, Sundbyberg
Postadress: Svärdvägen 21, Danderyd
efla@efla.se

Contact our experts

Portrait of a man, green plants and wooden panel in background
Steinþór Gíslason
  • CEO
  • EFLA Group - Energy Solutions
  • Sweden