Linie elektroenergetyczne

W Polsce i wielu krajach Europy zaprojektowane przez nas linie stanowią części systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

lines_06

Linie elektroenergetyczne

Od początku działalności EFLA w Polsce in na świecie projektowanie linii elektroenergetycznych było istotną częścią świadczonych usług. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania linii przesyłowych i dystrybucyjnych wysokich i najwyższych napięć. Realizujemy:

  • Projekty nowych linii OHTL i kablowych
  • Projekty instalacji światłowodowych OPGW, OPPC, ADSS
  • Planowanie i optymalizację tras wysokich i najwyższych napięć
  • Projekty renowacji i modernizacji linii
  • Projektowanie geotechniczne, elektryczne i mechaniczne
  • Testy konstrukcji słupów wysokiego napięcia
  • Obsługę administracyjną i formalno-prawną projektów (pozwolenia na budowę, służebność przesyłu, oceny oddziaływania na środowisko)
  • Wspieramy proces inwestycyjny zwracając szczególną uwagę na koszt, bezpieczeństwo i oddziaływanie naszych projektów na lokalne społeczności.
  • Na przestrzeni 20 lat zaprojektowaliśmy 1300 km linii wysokich i najwyższych napięć. Projektowaliśmy najdłuższą linię 400+220kV w Polsce wraz z projektem słupów, najdłuższą linię kablową (38 km dwutorowej linii 110 kV), most energetyczny łączący kraje nadbałtyckie i wiele innych.
  • Grupa EFLA posiada 50 letnie doświadczenie w planowaniu i projektowaniu linii przesyłowych, także na obszarach o podwyższonym ryzyku sejsmicznym i w skrajnie niekorzystnym środowisku. Linie zaprojektowane przez EFLA znajdują się w Polsce, Islandii, Norwegii, Szwecji, Francji, Finlandii, Kanadzie, Grenlandii i Afryce.