Polityka jakości

EFLA sp. z o.o. (dawniej ISPOL-PROJEKT sp. z o.o.) to przedsiębiorstwo, które zajmuje się projektowaniem, nadzorem autorskim i inwestorskim w branżach elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i elektroinstalacyjnej. Naszym celem jest projektowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających wymaganiom i potrzebom naszych klientów. Aby to osiągnąć: wdrożyliśmy System Zarządzania, Jakością oparty na standardzie normy ISO 9001, ciągle doskonalimy skuteczność Systemu Zarządzania Jakością poprzez monitorowanie i poprawę naszych procesów, postępujemy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności organizacji, podejmujemy nowe wyzwania, nierozerwalnie związane z rozwojem nowoczesnych technologii.

Prezes Zarządu

Piotr Gburczyk

Łódź. 8.05.2023

iso9001-certificate-efla