Kontakt

Office building with glass front, blue sky in top background

EFLA sp. z o.o.

ul. Aleksandrowska 127

91-205 Łódź

Tel.: +48 42 611 05 26

sekretariat@efla.pl

NIP: 947-186-42-59

REGON: 472395530

KRS: 0000004119
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 810.810 złotych